top of page

 

             KIND IN BEELD

Soms gaat opgroeien, een eigen plek in de wereld vinden, niet van zelf.

Elk kind heeft wel eens nachtmerries, is wel eens angstig, opstandig, kent onzekerheid of heeft moeite om zich te concentreren.

Vaak is dat geen reden voor zorgen.

Maar wanneer de problemen langer aanhouden en het gedrag van het kind flink beïnvloeden, is er meer aan de hand.

Het gaat dan niet (meer) goed op school, tussen kinderen en ouders, tussen de kinderen onderling.

Ouders en / of leerkrachten maken zich zorgen.

Een diagnose ligt op de loer: ADHD; depressie; angststoornis; maar dat lost de stagnatie toch vaak niet echt op.

over de stenen.jpg

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij verlenen hulp bij onderwijs- en opvoedingsproblemen in de brede zin van het woord.

eerste contact:

U kunt via het contactformulier, email of telefonisch contact met onze praktijk opnemen. 

Een eerste oriëntatiegesprek is vrijblijvend. Daarin kunnen we de ervaren problemen verkennen en bespreken wat wij voor u en uw kind kunnen betekenen.

Werkend volgens de methode van de moderne hermeneutiek (zie www.langeveldcentrum.nl) gaan we het gesprek aan met alle betrokkenen.

Dan bekijken we gezamenlijk of het bijvoorbeeld nodig is onderzoek te doen. Dat kan gaan over het testen van de intelligentie; onderzoek doen naar aandacht of de executieve functies; sociaal en emotioneel functioneren, en dergelijke.

Ook of in vervolg hierop bespreken we of individuele begeleiding of (spel)therapie kan helpen de voortgang te hervinden.

bekostiging:

Bij de eerste afspraak verkennen we met u samen op welke manier de eventuele vervolgafspraken kunnen worden bekostigd.

NB.

Wij bieden als zelfstandige praktijk geen 24-uurs bereikbaarheid. In crisisachtige situaties raden wij u aan via uw huisarts een verwijzing te vragen naar een reguliere GGZ instelling.

plaatje balans.png

I'm a title. Click here to edit me.

  Privacy

Wij leven de regels na die zijn vast gelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Uw gegevens worden geregistreerd in ons systeem dat beveiligd is en alleen toegankelijk is voor bevoegden.

Wanneer overleg of informatie-uitwisseling nodig is (bijvoorbeeld met de huisarts of de verwijzer) gebeurt dat alleen wanneer u hiervoor (schriftelijk) toestemming hebt gegeven.

De gegevens in het dossier worden 15 jaar bewaard. Na die tijd wordt het dossier vernietigd.

Eventuele bezwaren tegen het bewaren van het dossier kunt u schriftelijk indienen. De inhoud van het dossier wordt dan vernietigd. Alleen het vernietigingsverzoek blijft gedurende 15 jaar in het dossier aanwezig.

Als de behandeling door uw gemeente vergoed wordt, zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de gemeente en bij facturatie geven we een productgroep door.

"

"

"

"

"

"

"

klachten
contactformulier
   u vindt ons hier:
samen bouwen blokken.jpeg
paar handen vangen blokken.jpeg
blokken.jpg
Praktijk voor Onderwijs- en Opvoedingshulp
Schere 31
3085 DT Rotterdam
tel. 010 4851102
email: praktijk21@gmail.com
Koptekst 6

Eerst samen op zoek.
Als je als ouder, begeleider of leerkracht merkt dat er wat dwars zit,

praat je erover. Met elkaar en met anderen: wat is er aan de hand?maar niet altijd verbetert er iets.

Het wordt wel steeds duidelijker dat het kind niet echt gelukkig is en zich niet harmonisch ontwikkelt. Je zou er graag wat aan doen, maar je krijgt er geen vat op. Iets belemmert het contact.

Uit het isolement.
Het is dan nodig dat zo’n kind uit zijn isolement gehaald wordt; dat het opnieuw begrepen wordt en zich herkend voelt. Het met elkaar delen van de (onbegrepen) gevoelens en reactiewijzen geeft steun en het overbrugt de kloof. 
Daarnaast heeft het kind een goede uitleg nodig om dat wat het doormaakt te kunnen plaatsen. Dan wordt het iets gemeenschappelijks, iets normaals, wat in gesprek gedeeld kan worden. Op die manier wordt het isolement doorbroken en wordt het kind opnieuw deel van het gezin, van de groep.

Het is voor kinderen, juist ook voor oudere kinderen meestal een opluchting als alle betrokkenen iets willen doen. Soms gaat het niet meteen van harte; is er de drempel van ongeloof. 

Daarom is er eerst de gezamenlijke verkenning nodig: "wat is er moeilijk voor wie". 

Onderzoek en diagnose?

Het komt voor dat het belangrijk is voor het vinden van een goede aanpak, te weten wat de aard, de ernst of de achtergrond kan zijn van de problemen.

Is er bijvoorbeeld sprake van cognitieve problemen? Verstoring van de aandacht en concentratie? Zijn er sociaal - emotionele obstakels die het contact met anderen bemoeilijken?

Dan is een onderzoek nodig. Als alle betrokkenen weten welke informatie nodig is, kan de orthopedagoog een voorstel doen voor een onderzoek. 

Bent u ontevreden over uw behandeling?

Dan vinden we het prettig als u dat bij ons aangeeft.

Samen met u kunnen we dan bekijken hoe we uw klachten kunnen oplossen. En mogelijk onze zorgverlening kunnen verbeteren.

Voor het geval we op deze manier niet tot een bevredigende oplossing komen, is onze praktijk aangesloten bij de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie (NVGzP). 

drs Gerard T. Briggeman; gz-psycholoog / orthopedagoog; al veel jaren ervaring met onderzoek en begeleiding in het onderwijs van leerlingen én leerkrachten / docenten.

Daarnaast meer dan 20 jaar ervaring met (spel) therapie voor kinderen en jongeren en begeleiding van ouders.

 

Drs. Lucy Weijsenfeld; klinisch pedagoge; therapeute spel en symbooldrama (voor oudere kinderen en pubers); met eveneens ruime ervaring in het onderwijs en in de therapeutische begeleiding.

Wie zijn wij?

logo-NVGzP-klachtenregeling-v2.jpg

"

"

Naam *

Email *

onderwerp

uw vraag

Success! Message received.

bottom of page